Bình ngâm rượu Việt Nam

TR 17.8, 21.8 & 25.8 LÍT CÓ VAN/VÒI

Thông số/quy cách bình ngâm rượu Việt Nam, cập nhật đầy đủ nhất tại DaiGiaPhoNui.com, sau đây là thông số bình ngâm rượu Phú Hoà mã số TR 17.8, 21.8 & 25.8 LÍT CÓ VAN/VÒI, với 3 thông số cơ bản:

  • L: Thể tích (cm)
  • H: Chiều cao (cm)
  • Max D: Đường kính lớn nhất (cm)
thông số bình ngâm rượu Phú Hoà mã số TR 17.8, 21.8 & 25.8 LÍT CÓ VAN/VÒI
TR 17.8, 21.8 & 25.8 LÍT CÓ VAN/VÒI

Xem thêm thông số các bình ngâm rượu Việt Nam có thể tích khác với cùng mã số TR tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *