Từ khóa - binh ngam ruou

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU TỨN KHỬN

CÁCH NGÂM RƯỢU TỨN KHỬN Theo người Mông rượu Tứn Khửn không phải là chỉ có một thành phần từ quả Chí chuôn chua mà nó là tổng hợp của nhiều vị thuốc, trong đó có...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU THỎ TY TỬ

CÁCH NGÂM RƯỢU THỎ TY TỬ Có 2 cách ngâm Thỏ Ty Tử phổ biến, được nhiều người áp dụng là ngâm Thỏ Ty Tử độc vị và ngâm kết hợp với các vị thuốc khác. Cách...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU THẤT DIỆP NHẤT CHI HOA

CÁCH NGÂM RƯỢU THẤT DIỆP NHẤT CHI HOA Có 2 cách ngâm rượu Thất Diệp Nhất Chi Hoa phổ biến, được nhiều người áp dụng là ngâm rượu Thất Diệp Nhất Chi Hoa khô ngâm rượu...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU TAM THẤT

CÁCH NGÂM RƯỢU TAM THẤT Loại tam thất thường có 3 loại hay sử dụng để ngâm rượu đó là: Tam thất bắc, Tam thất rừng và Tam thất nam. Cả 3 loại này đều có...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU SÂU CHÍT

CÁCH NGÂM RƯỢU SÂU CHÍT Sâu chít rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng không phải là cứ ngâm rượu là dùng được, điều đầu tiên là các bạn phải biết cách sơ chế để ngâm rượu...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU SÁP ONG RỪNG

CÁCH NGÂM RƯỢU SÁP ONG RỪNG Rượu sáp ong có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Việc ngâm ra được một bình rượu sáp ong rất quan trọng ở khâu lựa chọn phần sáp...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM XUYÊN ĐÁ

CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM XUYÊN ĐÁ Có 2 cách ngâm rượu Sâm Xuyên Đá phổ biến, được nhiều người áp dụng là ngâm rượu Sâm Xuyên Đá khô ngâm rượu sâm xuyên đá tươi. Chuẩn bị nguyên...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM MACA PERU

CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM MACA PERU Có 2 cách ngâm Sâm Maca Peru phổ biến, được nhiều người áp dụng là ngâm Sâm Maca Peru độc vị và ngâm kết hợp với các vị thuốc khác. Ngâm...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM ĐƯƠNG QUY

CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM ĐƯƠNG QUY Có 2 cách ngâm Sâm Đương Quy phổ biến, được nhiều người áp dụng là ngâm Sâm Đương Quy độc vị và ngâm kết hợp với các vị thuốc khác. Ngâm...

HƯỚNG DẪN CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM QUY ĐÁ

CÁCH NGÂM RƯỢU SÂM QUY ĐÁ Cách ngâm Sâm Quy Đá phổ biến và được nhiều người áp dụng là ngâm Sâm Quy Đá tươi  và ngâm Sâm quy đá khô. Sau đây Dai Gai Pho...

Bạn đã vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng: