Bình ngâm rượu Việt Nam

HS 12 LÍT

Thông số/quy cách bình ngâm rượu Việt Nam, cập nhật đầy đủ nhất tại DaiGiaPhoNui.com, sau đây là thông số bình ngâm rượu Phú Hoà mã số HS 12 LÍT, với 3 thông số cơ bản:

  • L: Thể tích (cm)
  • H: Chiều cao (cm)
  • Max D: Đường kính lớn nhất (cm)
thông số bình ngâm rượu Phú Hoà mã số HS 12 LÍT
HS 12 LÍT

Xem thêm thông số các bình ngâm rượu Việt Nam có thể tích khác với cùng mã số HS tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *