Bên dưới là tất cả mẫu & giá bán (lẻ) của bình ngâm rượu Việt Nam (Phú Hòa – PH Glass) hình bầu giữa. Hiện tại có tất cả 4 bình và mẫu bầu giữa là mẫu bình ngâm rượu không van.

Hiển thị tất cả 4 kết quả