Bên dưới là “tất cả” mẫu & giá bán (lẻ) các loại bình ngâm rượu Hàn Quốc từ 30-50 lít. Hiện tại có tất cả 8 bình nằm trong mục từ 30 lít – dưới 50 lít, các mẫu từ 30-50 lít chủ yếu có 2 mẫu hình bầu sâm & hình trụ.

Hiển thị tất cả 8 kết quả