Bên dưới là “tất cả” mẫu & giá bán (lẻ) các loại bình ngâm rượu Hàn Quốc từ 30-50 lít. Hiện tại có tất cả 8 bình nằm trong mục từ 30 lít – dưới 50 lít, các mẫu từ 30-50 lít chủ yếu có 2 mẫu hình bầu sâm & hình trụ.

Showing all 8 results

Hiện thanh bên
LỌC NÂNG CAO:

30 LÍT – AF02

2.450.000

30 LÍT – AF02-VALVE

2.780.000

30 LÍT – AF23

2.250.000

38 LÍT – AF18

3.050.000

41 LÍT – AF26

3.550.000

41 LÍT – AF26-VALVE

3.750.000

43 LÍT – AF27

4.900.000

44.5 LÍT – AF19

3.700.000